Het proces beschrijft alle maatregelen die worden genomen om de debiteuren te beheren. Dit begint met het vastleggen van de wijze waarop klanten worden benaderd (telefonisch of schriftelijk) en de frequentie waarin. Debiservice benadert de klanten 3x telefonisch; 2 dagen na vervaldatum, 7 dagen na 1e gesprek en 7 dagen na 2e gesprek.