DSO

Wat is DSO?

Dagen Saldo Ouderdom (Days Sales Outstanding) is het gemiddeld aantal dagen dat het duurt voordat een factuur betaald wordt na het leveren van product of dienst. Debiservice stuurt op het verlagen van het DSO.

Meer informatie

Hoe verlaag je het DSO en wat levert een lager DSO je op?

Meer weten over DSO

Liquiditeit

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit gaat over het vermogen van een onderneming om betalingsverplichtingen te voldoen. Debiteurenbeheer richt zich voornamelijk op de korte termijn door te zorgen voor meer werkkapitaal. Dit heeft invloed op de liquiditeit op lange termijn.

Meer informatie

Hoe verbeter je de liquiditeit en welke effecten heeft dat? 

Meer over liquiditeit

Liquiditeit

Hoe bereken je de liquiditeit?

Door de inkomsten en de uitgaven per periode (week of maand) onder elkaar te zetten wordt duidelijk of er een overschot of tekort aan liquiditeiten is. Bij een tekort is de liquiditeit onvoldoende en ontstaat er op enig moment een financieringstekort. Bij een overschot loopt is er voldoende liquiditeit en zal het (bank)saldo toenemen.

Meer informatie

Hoe kun je de liquiditeit verbeteren en welk effect heeft dat?

Meer over liquiditeit

Voorbeelddocumenten

Voorbeeld betalingsherinnering Frans

Bent u op zoek naar een voorbeeld van een betalingsherinnering in het Frans? Via onze downloadpagina kunt u een voorbeeld downloaden.

Meer informatie

Meer weten over debiteurenbeheer in het Frans? 

Meer informatie over debiteurenbeheer Frans

Voorbeelddocumenten

Voorbeeld betalingsherinnering Duits

Bent u op zoek naar een voorbeeld van een betalingsherinnering in het Duits? Via onze downloadpagina kunt u een voorbeeld downloaden.

Meer informatie

Meer weten over debiteurenbeheer in het Duits? 

Meer informatie over debiteurenbeheer Duits

DSO

Hoe kan ik de betalingstermijn berekenen?

Bepaal de “dagomzet” over de laatste 12 maanden (omzet laatste 12 maanden gedeeld door 365 dagen). Vervolgens deel je deze dagomzet op het actuele openstaande saldo debiteuren. De uitkomst geeft een gemiddeld betaaltermijn aan. Voor een individuele debiteur kun je dezelfde formule gebruiken maar de dagomzet bepaal je uiteraard uit de omzet van deze debiteur over de laatste 12 maanden.

MEER INFORMATIE

Wij helpen u graag om uw betalingstermijn te verlagen. hier