Geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen van een onderneming aan. Door het eigen vermogen (aandelenkapitaal, reserves, voorzieningen) te delen door het balanstotaal en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100% wordt de solvabiliteit bepaald. Een gezonde solvabiliteit is ca. 30%