Liquiditeit

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit gaat over het vermogen van een onderneming om betalingsverplichtingen te voldoen. Debiteurenbeheer richt zich voornamelijk op de korte termijn door te zorgen voor meer werkkapitaal. Dit heeft invloed op de liquiditeit op lange termijn.

Meer informatie

Hoe verbeter je de liquiditeit en welke effecten heeft dat? 

Meer over liquiditeit

Liquiditeit

Hoe bereken je de liquiditeit?

Door de inkomsten en de uitgaven per periode (week of maand) onder elkaar te zetten wordt duidelijk of er een overschot of tekort aan liquiditeiten is. Bij een tekort is de liquiditeit onvoldoende en ontstaat er op enig moment een financieringstekort. Bij een overschot loopt is er voldoende liquiditeit en zal het (bank)saldo toenemen.

Meer informatie

Hoe kun je de liquiditeit verbeteren en welk effect heeft dat?

Meer over liquiditeit

Liquiditeit

Wat is een goede solvabiliteit?

Geeft de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen van een onderneming aan. Door het eigen vermogen (aandelenkapitaal, reserves, voorzieningen) te delen door het balanstotaal en de uitkomst te vermenigvuldigen met 100% wordt de solvabiliteit bepaald. Een gezonde solvabiliteit is ca. 30%

Meer informatie

Hoe kun je jouw solvabiliteit gezond maken?

Meer informatie over solvabiliteit