De meeste incasso trajecten zullen op basis van no-cure no-pay worden aangenomen. De debiteur betaald dan de wettelijk vastgestelde incassokosten en de vordering. Echter wanneer er een klacht over de factuur blijkt (komt vaak voor) dan zal het incassobureau of deurwaarder de kosten (deels) bij de opdrachtgever in rekening brengen.
Tip: zorg dat de factuur niet gedisputeerd is (geen klanten meer) voordat je deze overdraagt aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder.