Dagen Saldo Ouderdom (Days Sales Outstanding) is het gemiddeld aantal dagen dat het duurt voordat een factuur betaald wordt na het leveren van product of dienst. Debiservice stuurt op het verlagen van het DSO.