DSO

Wat is DSO?

Dagen Saldo Ouderdom (Days Sales Outstanding) is het gemiddeld aantal dagen dat het duurt voordat een factuur betaald wordt na het leveren van product of dienst. Debiservice stuurt op het verlagen van het DSO.

Meer informatie

Hoe verlaag je het DSO en wat levert een lager DSO je op?

Meer weten over DSO

DSO

Hoe kan ik de betalingstermijn berekenen?

Bepaal de “dagomzet” over de laatste 12 maanden (omzet laatste 12 maanden gedeeld door 365 dagen). Vervolgens deel je deze dagomzet op het actuele openstaande saldo debiteuren. De uitkomst geeft een gemiddeld betaaltermijn aan. Voor een individuele debiteur kun je dezelfde formule gebruiken maar de dagomzet bepaal je uiteraard uit de omzet van deze debiteur over de laatste 12 maanden.

MEER INFORMATIE

Wij helpen u graag om uw betalingstermijn te verlagen. hier