Een vordering verjaart na 5 jaren, tenzij er duidelijk wordt aangemaand. Doe je 5 jaar niets dan is de vordering weg, blijft je aanmanen (telefonisch en schriftelijk) dan blijft de vordering opeisbaar.